skip to Main Content
[wpml_language_selector_widget]

Përbërja e Senatit

 1. Prof. asoc. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit
 2. Prof. dr. Izet Zeqiri – prorektor
 3. Prof. asoc. dr. Ali Sadiku – prorektor
 4. Prof. ass. dr. Rifat Morina – prorektor
 5. Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave
 6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave
 7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore
 8. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike
 9. Dr. sc. Fitim Zeqiri, asistent – anëtar
 10. Prof.ass. Merita Shala –  u.d dekane e Fakultetit të Edukimit
 11. Prof. ass. dr. Agron Beka  – u.d dekan i Fakultetit Juridik
 12. Ass. Mimoza Aliu, anëtare
 13. Ass. Besart Hajrizi – u.d dekan i Fakultetit Ekonomik
 14. Ass. Milaim Mehmeti, anëtar
 15. Sadete Azemi –  administrata
 16. Ensar Suma – Parlamenti Studentor

Anëtarët e komisionit të studimeve

Back To Top