skip to Main Content
[wpml_language_selector_widget]

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Prof. Dr. Izet Zeqiri

Rektorati

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: izet.zeqiri@umib.net

CV – Prof. Izet Zeqiri

Prorektor për Buxhet dhe Financa

Prof. Asoc. Dr. Ali Sadiku

Rektorati

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: ali.sadiku@umib.net

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. Ass. Dr. Rifat Morina

Rektorati

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: rifat.morina@umib.net

CV – Shkarko-R.M

Back To Top